Diëtetiek


Diëtiste Karin Burg

 

De Duivenakker 4
5735 JA Aarle-Rixtel

Waterhoenlaan 2a
5741 BB Beek en Donk

Molenstraat 2a
5737 BW Lieshout

Dorpsstraat 51
5708 GD Helmond (Stiphout)

 

Diëtiste Karin Burg heeft contracten met de ketenzorg (ELAN) en de verschillende zorgverzekeraars.

Geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Lid van de NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten).

Aangesloten bij het MDL-netwerk voor diëtisten.

 


Voeding- & dieetadvies + Leefstijlcoaching

Voeding- en dieetadvies en leefstijlcoaching houdt in dat de diëtist samen met u een plan van aanpak opstelt om uw voeding en leefstijl aan te passen zodat er gewerkt wordt aan gezondheidsverbetering. Bij dieetbehandeling is er vaak sprake van een medische indicatie.

De diëtist is voor meerdere doelgroepen toegankelijk. Voor jong, oud, ziek, gezond, te dik of te dun. Het doel van de behandeling is om de leefstijl dusdanig aan te passen zodat de gezondheid bevorderd wordt.

Onze visie is om samen een behandelplan op maat maken wat gemakkelijk vol te houden is. Een dieet wil niet zeggen dat u ineens niks meer mag of iets persé moet. We kijken samen naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Het staat centraal dat de behandeling dichtbij uzelf blijft.

Dieetbehandeling

Het eerste consult is een intakegesprek, dit gesprek zal ongeveer een uur duren. Wanneer u op consult komt is het belangrijk om de gegevens van de zorgverzekeraar mee te nemen. Deze gegevens kunt u vinden op uw zorgverzekeringspasje.

Tijdens het intakegesprek worden alle gegevens verzameld die nodig zijn om een passend advies te maken. Hierbij kunt u denken aan uw relevante medische geschiedenis, gewichtsverloop, eetgewoonten, beweging, motivatie, doelen en verwachtingen. Kortom, er wordt een behandelplan op maat gemaakt.

Na het intakegesprek zijn er vervolgconsulten die afhankelijk van het consult 15 of 30 minuten zullen duren.

Indien u niet in de omgeving van Aarle Rixtel, Beek en Donk of Lieshout woont kunt u ook online begeleid worden. Het is dus mogelijk om uw consulten via Skype te houden.

Indicaties

Er zijn meerdere redenen waarom u een diëtist kunt bezoeken namelijk:

  • Overgewicht
  • Ondergewicht
  • Hartfalen
  • Hypertensie (verhoogde bloeddruk)
  • Hypercholesterolemie (verhoogd cholesterol)
  • Diabetes type I en II (suikerziekte)
  • Kanker
  • Darmziekten (o.a. prikkelbare darm syndroom, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
  • Longziekten
  • Decubitus (doorligplekken)

Voor meer informatie over mogelijke verwijzingen naar de diëtist verwijzen wij u graag naar de artsenwijzer diëtetiek.

Tevens zijn er meerdere indicaties waarbij de diëtist samenwerkt met andere disciplines, dit om het effect van de behandeling te vergroten. Een voorbeeld hiervan is het multidisciplinair behandelplan voor kankerpatiënten en een behandelplan voor kinderen met overgewicht. Neem gerust contact op om te kijken welke behandelingen nog meer multidisciplinair aangeboden worden.

Behandelingsmethoden

We hebben spreekuur binnen de drie locaties van Paramedisch Centrum Laarbeek: Aarle-Rixtel, Lieshout en Beek en Donk. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor spreekuur in Stiphout.

Daarnaast is het mogelijk om (bij medische noodzaak) op huisbezoek te komen. Verder is het mogelijk om telefonische consulten en consulten via Skype in te plannen.

Verwijzen naar de diëtist

Sinds augustus 2013 is de diëtist vrij toegankelijk. Dit wil zeggen dat het niet verplicht is om via een (huis)arts doorverwezen te worden. U kunt op eigen initiatief de diëtist bezoeken. Echter is het voor sommige zorgverzekeraars wenselijk dat er een verwijzing van de (huis)arts is. Op onze website kunt u een verwijsbrief downloaden en door de (huis)arts in laten vullen.

Vergoeding diëtetiek door verzekeraar

De verzekering vergoedt standaard 3 uur per indicatie. Het hangt af van uw aanvullende verzekering of u extra dieetbegeleiding vergoed krijgt. Dieetadvies valt tevens onder het eigen risico. Indien u door de praktijkondersteuner van de huisarts doorgestuurd wordt voor een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk (met medicatie) of Diabetes Mellitus gelden er andere afspraken. Deze behandelingen worden vergoed via de ketenzorg (ELAN).  Deze vergoeding gaat buiten het eigen risico om. Voor meer informatie over de ketenzorg en de vergoeding kunt u het beste even contact opnemen.